Kontakt

Νούς Tech

Razvoj

 • Softver

  Razvoj, uvođenje i održavanje specijalizovanih rešenja za moderno preduzeće. Automatizacija toka posla, web integracija, mobilne aplikacije, tehnologije Oblaka.

 • Hardver

  Programiranje ugrađenih sistema i nanoračunara. Razvoj prototipa.

 • Individualni pristup

  Prilagođena rješenja za izvanredne situacije. Adaptacija sistema opće namjene ili razvoj od nule.

 • Pouzdanost i performanse

  Programiranje na niskom nivou i klasični algoritmi za najveću brzinu i stabilnost.

 • Ьinimizacija troškova

  Optimizirani tijek rada smanjuje troškove razvoja i održavanja bez degradacije kvaliteta.

Dizajn

 • Arhitektura sistema

  Arhitektonski dizajn i inženjering hardvera i softvera adaptiran k uslovam korišćenja.

 • UI/UX

  Intuitivna i progresivna sučelja prilagođena potrebama krajnjeg korisnika. Moderni i klasični pristupi u web, desktop i mobile korisničkom interfejsu i iskustvu.

 • Prisustvo na mrežama i marketing

  Konverzija posetioca u kupca. Optimizacija za pretraživače (SEO). Dizajn kao oruđe za marketing i brendiranje.

Hosting

 • Infrastruktura

  Instalacija, optimizacija i održavanje serverskih aplikacija, oblaka i sistema za virtualizaciju na hosting platformama ili na klijentovom hardveru.

 • Komunikacije

  E-pošta, VOIP, SMS, APNS i Web Notifikacije.

 • Skaliranje

  • • Distribuirane baze podataka, CDN
  • • Balansiranje tereta, predmemoriranje

 • Sigurnost

  • • Visoka dostupnost (HA)
  • • Geolokacija
  • • Zaštita od hakiranja i struganja
  • • Šifrirano umrežavanje

Konsalting

 • Optimizacija

  Revizija softvera i hardvera radi utvrđivanja mogućnosti optimizacije poslovnih procesa.

  Preporuke i pomoć u poboljšanju efikasnosti postojećih tehnologija.

 • Sigurnost

  Neinvazivna analiza sigurnosti sistema i pomoć u poboljšanju zaštite poverljivih informacija, postizanju PCI usklađenosti, smanjenju rizika od kiber napada.

 • Lokalizacija

  Pomoć u prevođenju, kulturnoj adaptaciji i lokalnom marketingu (samo u odabranim zemljama).

Partneri